Hem
Produkter
Idéutveckling
Prototyping
Retroarkitektur
Referenser
Projekt
Företag
Kontakt

A-
Mats Abrahamson
+46 702 730 795
mats.abrahamson@a-ide.se

A-

Retroarkitektur

Retroarkitektur

Vad är retroarkitektur?
Jo, för A-iDÉ innebär det att ta tillvara kunskap och erfarenhet som har gjorts genom flera generationer av byggande. Inte att rita kopior av befintliga hus utan att plocka tankar och idéer från gammal bebyggelse och få in det i ett modernt hus med alla dess krav och funktioner. Har du till exempel funderat på;

Varför ser du sällan ruttna tak på lador?
Vilka fler uppgifter än att leda ut rök har murstocken?
Varför känns den ena planlösning bättre än den andra?
Vilka fler funktioner än förvaring kan skåp eller förråd ha?
Varför du nästan aldrig ser ett gammalt hus med mögel?

Detta och mycket mer är med i tankarna när det görs skisser av hus med retroarkitektur. Beroende på hur många av retroarkitekurens delar man väljer att ta hänsyn till så kommer man få ett jämnare inneklimat och därmed rundar man av topparna på energiåtgången och får en lägre förbrukning av energin relaterad till inomhusklimatet.

Väljer man dessutom att använda material som över husets livslängd är miljösmarta, d.v.s. material som kräver lite energi för tillverkning, transport och underhåll och dessutom är återanvändnigsbara, då blir det ett sunt hem för både kropp och själ.

Projekt

Ett helt projekt inom Retroakitektur innehåller flera bitar. Vilka delar som behövs för att komma till slutmålet varierar mellan projekten.

Först besöks tomten eller ROT-objektet för att försöka hitta för och nackdelar som är bra att ta med i fortsatta projektet. Informationen från fältbesöket flätas samman med övriga önskemål som t.ex. storlek, antal rum mm.

Efter första steget med informationsinsamling följer ett antal plan- och fasadloopar för att komma fram till funktion och utseende som uppfyller kundens önskemål.

Tredje fasen är att färdigställa ritningar som är endamåls enliga.

Som extra tjänster kan 3D-modeller och fotomontage göras för att få en bättre förståelse hur det kommer att se ut när allt är klart.

Delar av detta kan du se mer av i de olika projekten eller i "Referenser" som du kan hitta i menyn här intill. Det är inte kompletta projekt som kan ses där utan olika delar för att uppfylla överenskommen sekretess och bevara kunders intigritet.