Hem
Produkter
Idéutveckling
Prototyping
Retroarkitektur
Referenser
Projekt
Företag
Kontakt

A-
Mats Abrahamson
+46 702 730 795
mats.abrahamson@a-ide.se

A-

Referenser

Referenser

Efterhand kommer bilder från projekt som A-iDÉ är involverade i att läggas ut här nedan. Naturligtvis bara om uppdragsgivaren har givit tillstånd.
Bilderna är ordnade efter en naturlig följd genom ett projekt, skisser och visualiseringar först för att avslutas med ritningar. Det kan vara lite svårt att skilja de olika delarna åt eftersom de ofta hänger ihop på något sätt, men det börjar alltig med någon skiss i alla fall.
Vissa är länkade till mer utförliga sidor och andra har bara en kort bildtext av sekretessskäl.


Fotoskisser

Fotobaserade illustrationer inför renovering och ombyggnad. Det är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att prova olika varianter av en om-, ny-, eller tillbyggnad. Man kan prova olika färger, storlekar, fönsterplacering mm.
Man kan inte säga att fotoskisser är före eller efter skisserna, för det är ofta något som sker parallellt med skissmaterialet som underlag för fotoskisserna.


En studie för att se hur en tillbyggnad av huset och en återbyggnad av förådet kan se ut. Arbetat med 3d-modeller och fotoredigering för att illustrera.


Bilden ovan visar före och nedan visas hur det skulle kunna se ut med ett tillbyggt hus och ett utbytt förråd.I detta projektet avsågs att bestämma vilken typ av räcke som ska ersätta det gamla. För att jämföra olika avstånd mellan spjälorna gjordes flera digitala 3D-modeller av olika räcken. De är sedan fotomonterade för att få en verklighetsnära beslutsgrund.


Bilden ovan visar hur det ser ut före renovering, bilden nedan är den som ligger till grund för hur det kommer att se ut efter framtida ombyggnader.
Här skulle göras en studie om hur det kunde se ut med andra färger än originalhuset. Lite extra redigeringsarbete för att städa behövdes.

Även om redigeringen kan ta lite tid så är det väldigt mycket tids- och kostnadseffektivt att testa så här. Naturligtvis blir det mer effektivt om det är uppstädat, men det bör ändå vara lite vardagsprylar kvar så känslan blir så verklig som möjligt.

Överst till höger ett vanligt "före" foto, nedan till höger ett redigerat foto, ungefär hur det kan se ut framöver.Skisser

Skisser av fasader och planlösningar är naturligtvis en tidig fas i arbetet. Skisserna görs oftast från början förhand, men ganska tidigt blir de digitala.


Några exempel på funktionsskisser, de saknar detaljer, men det finns tänkt plats för de viktigaste sakerna. Om det är någon särskilld detalj i planlösningen som är extra viktig lyfts den fram redan i detta skede.

Vardagsrumsalternativ

Köksvarianter

Sovrumsalternativ

Här ovan ser du ett exempel på en planlösning som sklulle vara uppdelan i 3 delar men olika funktioner. Då skissades olika förslag på de olika delarna, sedan valdes de mest intressanta ut för att arbetas vidare med.Ovan ser du en skiss för en sommarstuga baserad på 3x20" containers.

Till höger är en skiss av ett boningshus med halvöppen planlösning och en avskilld läsveranda.

Ritningar

Ritningsunderlag tas fram tillsammans med kund och eventuell byggentreprinör, naturligtvis är kontakten med kommunen viktig då det ofta handlar om bygglovshandlingar.


Här ser du resultatet av "pusselskisserna" ovan, ett urklipp av den riktiga ritningen. Det blev nr 3 av alla varianter som sattes ihop och arbetades vidare med.Ett annat projekt hade en intressant taklösning med Cedumtak ("gräs" på taket) och en stor uteplats på den platta delen av taket. Det gav 180°utikt över havet!Övriga möjligheter

3D-visualiseringar


Ovan syns en visualisering av ett hus och två stycken kommande hus, dessa är illustrerade av de två glashusen.

Till höger syns samma hus som ovan fast entrésidan.

Nedan till höger syns utsikten från det kommande huset innanför. Bilden ger en god förståelse för hur utsikten kommer att förändras vid byggnation.

Den här typen av visualisering kräver en relativt komplett 3D-modell.3D-baserade skisser
Till skillnad från exempet ovan så basseras dessa skisser på en väldigt simpel 3D-modell som går ganska snabbt att göra.Här är bilder från en enkel 3D-modell.

Överst en oarbetad bild från en 3D-modell, den visar vyn från entré till vardagsrum.

Nedan finner du en modell som är kollorerad för mer verklig känsla för hur sikt och ljus fungerar.
Vyn är från köket, som ligger till vänster om entrén, med utikt in mot vardagsrummet.


Ett annat projekt hade en lite anorlunda planlösning där trappan inte satt vinkelrätt mot huvudbyggnaden. Ville här visa ett par vyer som berättar fördelarna man skulle få om man placerade trappan på det viset.
Bland annat ett bättre flöde genom huset och ett kök med bättre utnytjade ytor.

Överst en vy från entrén mot gavel med havsutsikt.

Nederst, samma vy fast från köket som ligger till vänster om entrén.

Ovan visas lite olika resultat som alla är baserade på en mer eller mindre välgjord 3D-modell. Det går även att leverera en modell som du själv kan vrida och vända på. Där kan du t.ex. få en känsla för om fönster sitter rätt eller kanske titta på "utsikten".
Har du tankar och idéer som du vill visuallisera så tveka inte att höra av dig!