Hem
Produkter
Idéutveckling
Prototyping
Retroarkitektur
Referenser
Projekt
Företag
Kontakt

A-
Mats Abrahamson
+46 702 730 795
mats.abrahamson@a-ide.se

A-

Idéutveckling

Idéutveckling

Vad är idéutveckling?
Hos A-iDÉ är utveckling av idéer och tankar en viktig hörnsten i verksamheten. Det är nya tillvägagångssätt inom alla områden som för oss framåt. Det kan vara allt från att hitta enklare och effektivare arbetssätt till att komma på nya och förhoppningsvis revolutionerande produkter.

Projekt

Hur en idé utvecklas till en produkt varierar oerhört mycket. Ibland är det bara en cadmodell, en plastproducent och en återföräljare som behövs. I andra fall är även t.ex. mekanik, elektronik, design och ergonomi inblandat, då blir det väldigt mycket mer omfattande och komplext att genomföra projektet.

På sidan "Projekt / Produkter" kan du läsa mer om en del av de mest intressanta projekten som är på gång just nu.